Leo

Format

Nazwa kolekcji

lista
kolekcji

Płytki podłogowe


Leo beige 33,3x33,3

Leo brown 33,3x33,3

Leo grey 33,3x33,3

Leo graphite 33,3x33,3

Leo beige stopnica 33,3x33,3

Leo brown stopnica 33,3x33,3

Leo grey stopnica 33,3x33,3

Leo graphite stopnica 33,3x33,3

Nasz adres

Ceramika Końskie Sp. z o.o.
26-200 Końskie, ul. Ceramiczna 5
info@ceramikakonskie.pl

Godziny Pracy
Działu Sprzedazy: 8.00 - 16.00

Kontakt

Dział Sprzedaży +48 41 314 20 25
   - sprzedaż hurtowa – wewnętrzny 1
   - obsługa sieci – wewnętrzny 2
   - eksport – wewnętrzny 3