Informacja o programie pomocy dla sektorów energochłonnych.

Informacja o programie pomocy dla sektorów energochłonnych.

Z przyjemnością informujemy, że Przedsiębiorca Ceramika końskie Sp. z o.o. uzyskał pomoc w ramach programu rządowego pod nazwą: „Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r.