Katalog

Katalog 2018

Atesty Higieniczne

Atest Higieniczny
Atest Higieniczny
Atest Higieniczny

Deklaracje Właściwości Użytkowych

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Deklaracje Zgodności

Deklaracja zgodności

Baza płytek CAD Decor

Baza płytek CAD Decor
Baza 20x50 Classic

Logo

Ck logo

Kodeks etyki i polityka antykorupcyjna

Kodeks etyki Ceramika Końskie 2018
Oświadczenie związane z kodeksem etyki i polityką antykorupcyjną Ceramika Końskie
Polityka antykorupcyjna Ceramika Końskie 2018

Inne

Ogólne warunki sprzedaży
Poradnik klienta - jak układać płytki i uniknąć reklamacji